Anläggare/Entreprenör

Installationsadress (om fritidsboende, ange även bostadsadressen)

Elinstallation

Anläggning

Typ av anläggning:

Tillstånd

Markbeskaffenhet

Siktkurva:

Nedgrävning av tank(ar)

Tank 1:

Förankringssätt:

Gropen:

Vägg klädd med geotextil el. liknande

Tilloppsledning ventilerad över tak:

Tank 2:

Förankringssätt:

Gropen:

Vägg klädd med geotextil el. liknande

Tilloppsledning ventilerad över tak:

Tank 3:

Förankringssätt:

Gropen:

Vägg klädd med geotextil el. liknande

Tilloppsledning ventilerad över tak:

Recipient Ange vilken typ av recipient

Bädd:


Mått av bädd i meter

Spridningsledningar höjd över högsta Grundvattenyta, cm

Höjd spridningslager

Höjd markbäddslager

Höjd materialskiljande skikt

Höjd dräneringslager

Frostbrytande lager

Styrskåp

Pump-paket


Larm-paket