BAGA Effektiv

2015-10-19 07:15:20

BAGA Effektiv är en välbeprövad och kostnadseffektiv avloppsanläggning bestående av slamavskiljare och efterföljande infiltrations- eller markbädd.

En enkel och effektiv anläggning som kommer att fungera år ut och år in och där du tar hänsyn till den omgivande miljön och får en kostnadseffektiv lösning för ditt enskilda avlopp. Läs mer om BAGA Effektiv