Nya biomodulpaket med spridarplattor

2014-09-11 13:49:08

Spridarplattorna som helt ersätter makadamlagret i bädden, fördelar vattnet över bädden och ökar den biologiska reningsytan. Vid anläggning av infiltration vid goda infiltrationsförhållanden läggs spridarplattorna direkt på jordmassorna.