Dricksvattenfilter, 1 normalhushåll

 

 

 

 

 

BAGA Safe

BAGA Safe är ett modernt vattenfiltersystem med membranteknik.

Filtersystemet består av ett ultrafilter, där vattnet med tryck pressas genom ett membran som har extremt små porer och genom dem filtreras vattnet. Denna teknik gör att bl.a partiklar, stora molekyler, kolloider, proteiner, parasiter, protozoer, mikroorganismer, bakterier, virus samt cystor reduceras.

BAGA Safe skapar de bästa förutsättningarna för ett dricksvatten som är hälsosamt, kristallklart och välsmakande – oavsett om ert hushåll har enskild brunn eller kommunalt vatten.

 


Kristallklara fördelar med ett friskt vatten.

 

  • KRISTALLKLART OCH VÄLSMAKANDE
  • FRISKT VATTEN I GLASET
  • HÄLSOSAMMA MINERALER BEHÅLLS I VATTNET

 

Läs mer


BAGA rekommenderar alltid att vattenanalys tas för att fastställa din vattenkvalitet.

Beställ vattenanalys