Dricksvattenfilter, 1 tappställe

 ro_filter_diskbank 900x900px

BAGA RO-50

 

BAGA RO-50 är ett litet och smidigt vattenfilter som avskiljer föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt membran, en teknik som heter omvänd osmos.

BAGA RO-50 har en hög reningskapacitet och avskiljer bl.a. salter och tungmetaller.

 

BAGA RO-50 - broschyr - 161013 - med kranar

  • Separat tappkran samt lagringstank i metall ingår. Det renade vattnet lagras i den medföljande tanken.

 

  • Filtret är avsett att placeras exempelvis under diskbänk och förser ett tappställe med rent vatten.

 

  • Filtersystemet arbetar med vattnets eget tryck och kräver ingen elektrisk anslutning.

 


BAGA rekommenderar att vattenanalys tas för att fastställa din vattenkvalitet.

Beställ vattenanalys