Järn-/partikelfilter, 1 normalhushållprodbild_aqua_7cm

 

 

 

 

 

 

BAGA Aqua, modell BS-10

BAGA Aqua BS-10 är ett vattenfilter med ett filtermaterial av skiktad sand som filtrerar partiklar, exempelvis oxiderat järn och mangan. Vid filtrering av järn och mangan rekommenderar vi installation av BAGA Hydrofor och BAGA Luftinjektor för att optimera oxidation.  Kombinationen med syresättningshydrofor kan även reducera eventuell lukt av svavelväte. pH-värdet är av betydelse och kan behöva korrigeras innan filtret.

Detta vattenfilter förebygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten.

 

Filtrerar oxiderat järn upp till 3mg/l

För detaljerad information avseende filtrets kapacitet och förutsättningar, se  Tekniska data.

 


BAGA rekommenderar att vattenanalys tas för att fastställa din vattenkvalitet.

Beställ vattenanalys