Humusfilter, 1 normalhushåll

prodbild_aqua_7cm

 

 

 

 

 

 

BAGA Aqua, modell BC-10

Ett filter med ett filtermaterial av aktivt kol som reducerar färg, smak samt lukt i vatten. Exempelvis reducering av humus och svavelväte. Filtermassa byts ut vid behov då den mättats.

Filtret skapar förutsättningar för ett välsmakande och tilltalande vatten i hushållet.

 

Filtrerar humus (COD-Mn) upp till 10 mg/l

För detaljerad information avseende filtrets kapacitet och förutsättningar, se Tekniska data.

 

BAGA rekommenderar att vattenanalys tas för att fastställa din vattenkvalitet.

Beställ vattenanalys