Större reningsverk

Reningsverk och avloppsanläggningar för samfälligheter

Oavsett om det är tio, femtio eller 200 hushåll … BAGA har en lösning för din fastighets eller er samfällighets enskilda avlopp.

Ett gemensamt reningsverk för en samfällighet eller liknande grupper av fastigheter är en kostnadseffektiv och miljöbesparande lösning där såväl investeringskostnaderna som kostnader för drift och underhåll ofta blir betydligt lägre än för enskilda fastigheter.

Vi levererar reningsanläggningar och pumpstationssystem som kan skräddarsys utifrån era behov och förutsättningar. Från enskilda fastigheter till större samfälligheter, komplett med serviceåttaganden och – det kan vi lova – hög kvalitet.

Skaffar du en avloppslösning från BAGA får du en produkt som ligger i teknisk framkant och som bidrar till en hållbar miljö. Du får också en produkt som testats och verkligen fungerar under svenska förhållanden. Det avloppsvatten som lämnar anläggningen innehåller minimala halter av föroreningar och bakterier.

BAGA Easy XL
Avloppsanläggningar för 10 – 40 hushåll med infiltration eller markbädd.
 Easy 10-20
BAGA Compact
Reningsverk för upp till 200 hushåll
 compact_c_ojared