Reklamation

Produktreklamation


Vänligen observera att din garanti täcker så kallade fabrikationsfel. När det
t. ex. gäller ett handhavandefel såsom felinställning eller om underhåll ej är gjort enligt anvisningar, så täcks detta ej av din garanti/reklamationsrätt.

Det är därför viktigt att du följer de anvisningar som finns angivna i produktens drift och underhållsanvisning för att undvika att bli debiterad en undersökningsavgift (ca 500-700 kr) i de fall där det inte rör sig om ett garantiärende, för att täcka de omkostnader vi haft. Om du får en ersättningsprodukt och det visar sig efter vår undersökning att det inte är en godkänd reklamation debiteras ersättningsprodukten dig..

Steg 1. Underlag för reklamationen fylls i av dig. Se nedan.

Steg 2. En kopia på underlaget skickas automatiskt till mailadress som du angivit, den ska skrivas ut och läggas tillsammans med den returnerade varan .

Steg 3. Se till att produkten du returnerar är så ren som möjligt och framförallt torr. Förpacka vara väl och skicka in till oss som ett företagspaket eller med annat transport företag. (Vi hämtar inte paket som skickas till ombud). Eventuella bilagor till reklamationen kan e-postas till reklamation@baga.se

Frakt: Avloppsprodukter kan antingen lämnas in till oss i Karlskrona eller skickas till oss per paket, Torskorsvägen 3 371 48 Karlskrona. Vattenfilterprodukter kan antingen lämnas in till oss i Stenungssund eller skickas till Gärdesvägen 9B i Stenungsund. Fraktkostnaden står du för, returkostnad står BAGA för vid godkänd reklamation.

Vid reklamation av tankar eller pumpbrunnar tar BAGA snarast kontakt med uppgiven kontaktperson.


*obligatorisk uppgift

Epost*

Företagsnamn*

Kundnummer

Kontaktperson på ditt företag*

Telefon till kontaktperson*

Märkning/slutkunds namn*

Inköpsdatum hos Baga*

Fakturanummer+bifoga faktura*

Försäljningsdatum till slutkund*

Artikelnummer

Produktnamn*

Serienummer på produkt (om möjligt)

Felbeskrivning, så utförligt som möjligt*

Returadress (ange adress som BAGA skickar ersättningsartikel till)

Vid pumpreklamation

Kryssa i om du vill att BAGA snarast skickar en ny pump, innan vi hunnit kontrollera den inskickade pumpen. Jag förstår att jag genom detta kommer att debiteras en ny pump och arbetskostnad för felsökning om pumpen ej är en godkänd reklamation.