Reklamation

Produktreklamation


För att kunna förbättra vår hantering av reklamationsärenden och för att på så sätt erbjuda våra kunder en bättre och snabbare service så inför vi från och med 2018-07-01 nya reklamationsrutiner.

Steg 1. Underlag för reklamationen fylls i av dig. Se nedan.

Steg 2. En kopia på underlaget skickas automatiskt till mailadress som du angivit, den ska skrivas ut och läggas tillsammans med den returnerade varan .

Steg 3. Se till att produkten du returnerar är så ren som möjligt och framförallt torr. Förpacka vara väl och skicka in till oss som ett företagspaket eller med annat transport företag. (Vi hämtar inte paket som skickas till ombud).

Frakt: Reklamation kan antingen lämnas in till oss i Karlskrona eller skickas till oss per paket, Torskorsvägen 3 371 48 Karlskrona. Fraktkostnaden står du för, returkostnad står BAGA för vid godkänd reklamation.

Vid reklamation av tankar eller pumpbrunnar tar BAGA snarast kontakt med uppgiven kontaktperson.


*obligatorisk uppgift

Epost*

Företagsnamn*

Kundnummer

Kontaktperson på ditt företag*

Telefon till kontaktperson*

Märkning/slutkunds namn*

Inköpsdatum hos Baga*

Fakturanummer+bifoga faktura*

Försäljningsdatum till slutkund*

Artikelnummer

Produktnamn*

Serienummer på produkt (om möjligt)

Felbeskrivning , så utförligt som möjligt*

Returadress (ange adress som BAGA skickar ersättningsartikel till)*

Vid pumpreklamation

Kryssa i om du vill att BAGA snarast skickar en ny pump, innan vi hunnit kontrollera den inskickade pumpen. Jag förstår att jag genom detta kommer att debiteras en ny pump och arbetskostnad för felsökning om pumpen ej är en godkänd reklamation.