Slamavskiljare för avloppsvatten

BAGA slamavskiljare för avloppsvatten finns i standardstorlekar från 2,2m³ för ett hushåll upp till 9m³ för 6-10 hushåll (större avskiljare offereras på begäran).

Integrerad pumpbrunn
Alla BAGA slamavskiljare är försedda med en integrerad pumpbrunn som standard. Pumpbrunnen ger möjlighet att enkelt installera en pump vid de tillfällen man behöver pumpa ut vattnet till bädden.

Slamavskiljare med pump
Vid behov av att pumpa vatten vidare från slamavskiljaren behöver man ingen extern pumpbrunn. I BAGA slamavskiljare placeras pumpen i den integrerade pumpbrunnen som styrs av vattennivån. Det är en stor fördel att pumpa till infiltrationen eller markbädden då vattnet på detta sätt fördelas över hela bädden, vilket ökar bäddens livslängd och reningsgrad.


slamavskiljare_2m3_produkt

Slamavskiljare 2,2 m³ 1 hushåll – lågbyggd
Våtvolym 2,2 m³, Slamvolym 1 m³, Vikt 130 kg
Diameter 2000 mm, Höjd 1750 mm.
RSK 5616257


slamavskiljare_105x105Slamavskiljare 3 m³ 1 hushåll
Våtvolym 3 m³, Slamvolym 2 m³, Vikt 170 kg
Diameter 2000 mm, Höjd 1900 mm.
RSK 5616142


slamavskiljare_4m3Slamavskiljare 4 m³ 2 hushåll
Våtvolym 4 m³, Slamvolym 3 m³, Vikt 210 kg
Diameter 2000 mm, Höjd 2250 mm.
RSK 5616143


slamavskiljare_6,5m3Slamavskiljare 6,5 m³ 3-6 hushåll
Våtvolym 6,5 m³, Slamvolym 4 m³, Vikt 350 kg
Diameter 2400 mm, Höjd 2800 mm.
RSK 5616144


slamavskiljare_9m3Slamavskiljare 9 m³ 6-10 hushåll
Våtvolym 9 m³, Slamvolym 7,5 m³, Vikt 600 kg
Diameter 2400 mm, Höjd 3300 mm.
RSK 5616145