Kompus typ 06-1

kompus_06_1

Pumpstationer för markförläggning med en pump

Kompletta pumpstationer för markförläggning. Levereras med pump, larmskåp, nivåvippor, backventil, avstängningsventil och rostfritt rörinrede SS 2333.

  • Enkelpumpstation För 1 hushåll.
  • Pumpstation för markförläggning