pumpstationer
BAGA Kompus – Pumpstationer

Kompus är en serie kompletta pumpstationer helt färdiga för anslutning. Pumpstationerna tillverkas i glasfiber och levereras inklusive automatik och pumpar. Diametrar från 500 till 3000 mm.

Användningsområde:
Avsedda för avlopp, tryckavlopp, och dagvatten. Kompus levereras helt enligt kundens önskemål eller i standarutförande.

Förankringsfläns
De markförlagda pumpstationerna är försedda med förankringsfläns som förhindrar att stationen ändrar sitt läge.

Optimal funktion
Bottendelen är utförd för att förhindra sedimentering.

Funktionssäker
Kompus tillverkas enligt mångårig erfarenhet vilket ger en funktionssäker pumpstation.

Pumpar
Kompus kan förses med det pumpfabrikat Ni önskar.

Automatik
Flera standard lösningar på automatikskåp eller kundanpassade utförande
Kvalitetsprodukt
Tillverkas enligt Verknorm 1200 och VAP 47. Glasfibern är enligt EU normen EN 976-1 beständig mot aggresiva medier som avloppsvatten med svavelväte.

Leveransomfattning
Kompus levereras komplett och klar att ansluta innehållande:
  • Pumpstation
  • Pump
  • Automatik
  • Rörinrede – rostfritt SS 2333
  • Tryckanslutning – rostfritt SS 2333
  • Geiderrör – rostfritt SS 2333
  • Kätting – rostfritt SS 2333