GD
GD

Dränkbar skärande pump för tryckavlopp För pumpning av avlopps och spillvatten.

GD pumpen har ett mycket kraftigt skärsystem som skär sönder avfallet.
pumpkurvaGD_rev091013pumpkurvaGD_rev091013