GC 07A

Dränkbar skärande avloppspump.

GC pumpen är en skärande tryckavloppspump försedd med
ett kraftigt skärsystem.