bav_3pumparBAV

Pump för grund och gråvatten med friströmshjul.
Kraftig dränkbar pump med eller utan nivåvippa (A) eller flottör (J) för start och stopp.
pumpkurvaBAV_250_550_1501