Biomoduler

För mark- och infiltrationsbäddar
BAGA biomoduler används med fördel i enskilda avloppsanläggningar där en traditionell mark- eller infiltrationsbädd ska anläggas, vid normal skyddsnivå. Modulerna är även en bra lösning för installationer vid hög skyddsnivå när en avloppsanläggning (BAGA Easy) med bädd ska anläggas.

Biomodulens funktion är att förbättra syresättningen av den bakteriekultur som reducerar föroreningar i hushållets avloppsvatten (d.v.s vatten från bad, dusch, tvätt, disk och
toalett).

Spridarplattorna fördelar och syresätter vattnet över bädden eller infiltrationsytan varvid den biologiska nedbrytningskapaciteten, samt hygieniseringen ökar. Spridarplattorna ersätter helt det övre makadamlagret i bädden och möjliggör en lågbyggd bädd ochkraftig reducering av totalhöjden av en markbädd.

Produktfördelar
● Optimerad syresättning
● Ingen igensättning av bädden
● Högre reningsgrad
● Minskad materialåtgång
● Lågbyggd bädd

biomodul_spridarplattor_infiltration
Infiltration


 

biomodul_spridarplattor_markbÑdd4
Markbädd