Vi behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998: 204), PUL, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).
Här kan du läsa mer om dessa regelverk.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är BAGA Water Technology, organisationsnummer 556445-5557. Felaktigheter som rör personuppgifter meddelas BAGA Support tel. 0455-61-61-50.

Så behandlar vi personuppgifter
BAGA´s behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998: 204), PUL, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Dessa lagar innehåller regler som syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlas?
Vi behandlar personuppgifter som lämnas i samband med tecknande av avtal, köp av tjänst eller produkt samt för intresseanmälan av kommande tjänster. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, fastighetsuppgifter samt anläggning- och ärendehistorik. Uppgifterna behandlas i ett modernt informationssystem. Syftet med behandlingen är att BAGA skall kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser.

Utlämning av uppgifter
Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex serviceuppdrag och leveranser.

Registerutdrag
Du som privatperson har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få ett utdrag av dom personuppgifter som BAGA behandlar. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande.
OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligt (e-post gäller inte).