Miljö- och kvalitetspolicy

BAGAs verksamhet ska vara pålitlig, serviceinriktad och ständigt utvecklas. Produkter och tjänster ska vara av hög kvalitet och kontinuerligt förbättras och anpassas för att uppfylla våra kunders behov samt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Detta innebär för BAGA att:

  • Främsta målet med kvalitetsarbetet är att uppfylla kundernas förväntningar och behov.
  • Kontinuerligt planera, genomföra, kontrollera, utvärdera och förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete.
  • Ha hög leveranssäkerhet och arbeta förebyggande för att undvika störningar.
  • Arbeta för att utbilda och höja kompetensen hos vår personal.
  • Följa eller överträffa de lagar och krav som ställs.
  • Sträva efter att material och produkter som används har så låg miljöpåverkan som möjligt.
  • Om möjligt välja leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.
  • Använda oss av system för återanvändning och återvinning av material.’


Här hittar du BAGAs riktlinjer för avfallshantering.