Det här gör vi

BAGA Water Technology är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent. Vår framåtanda återspeglar sig förstås på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar.

Vi erbjuder helhetslösningar med serviceåtagande, från projektering till färdig produkt. Vi har försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Helsingborg och Umeå. Huvudkontoret ligger i Karlskrona.

 


Så här tänker vi

BAGA tar vattenrening på allvar. Vi bryr oss om att slutkunden ska vara nöjd med sin investering, både nu och i framtiden. Vi utvecklar, forskar och testar för att göra ett riktigt bra erbjudande ännu bättre. Och testerna görs i Sverige för att det är i Norden våra produkter ska fungera. Det handlar om ärlighet, vi lovar inget vi inte kan hålla.

Vi vill vara partner, inte leverantör och utbilda entreprenörerna genom att dela med oss av vår djupa kunskap. Att välja en miljövänlig helhetslösning för sin vattenrening är att tänka långsiktigt. Att välja BAGA som på samma gång skonar plånboken, nattsömnen, vattnet, jorden och allt som lever där, är att tänka lite längre ändå.

Se filmen om BAGA:

Ladda ner vår multimediabroschyr:
frontpage