Kontakta BAGA

Huvudkontor:
Karlskrona
Tel: 0455 – 616150
E-post: info@baga.se
Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona
Fax: 0455 – 205 46

 

Via kontaktformulär

Ditt namn (required)

Din Email (required)

Subject

Ditt Meddelande

BAGAs personuppgiftsbehandling – samtycke

BAGA Water Technology, organisationsnummer 556445-5557, adress Torskorsvägen 3,37138 Karlskrona telefonnummer 0455616150 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?
BAGA samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med tecknande av avtal, köp av tjänst eller produkt samt för intresseanmälan av kommande tjänster. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, fastighetsuppgifter samt anläggning- och ärendehistorik.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Syftet med behandlingen är att BAGA skall kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser.

Utlämning av uppgifter
Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex serviceuppdrag och leveranser.

Läs mer om BAGAs personuppgiftsbehandling

Försäljningskontor


Alingsås
Tel: 0322-65 21 31
E-post: david.sidblad @baga.se


Falun
Tel: 023-24 200
E-post: ivan.svard@baga.se


Göteborg
Tel: 031-760 76 55
E-post: reimer.rexmyr@baga.se


Norrköping
Tel: 011-496 01 42
E-post: jonas.jornberger@baga.se


Stockholm
Tel: 08-51977179
E-post: jens.jansson@baga.se


Umeå
Tel: 090-349 58 97
E-post: andre.ohman@baga.se


Växjö
Tel: 073-325 58 33
E-post: petter.ragnarsson@baga.se