prodbild_aqua_7cm

Järnfilter, 1 normalhushåll

 

 

 

 

 

 

BAGA Aqua, modell BB-10 ( kommer hösten 2017)

BAGA Aqua, modell BB-10 filtrerar järn och mangan. pH-värdet, syreinnehållet och alkaniteten är av betydelse för funktionen och kan behöva korrigeras innan filtret. pH-värdet är av betydelse och kan behöva korrigeras innan filtret.

Detta vattenfilter förebygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten.

 

Filtrerar oxiderat järn upp till 5 mg/l

För detaljerad information avseende filtrets kapacitet och förutsättningar, se  Tekniska data.

 


BAGA rekommenderar att vattenanalys tas för att fastställa din vattenkvalitet.

Beställ vattenanalys