Varför BAGA?

Vårt mål har alltid varit att ta reningstekniken ett steg längre och se till att Du som kund alltid får en produkt som påverkar vår miljö så lite som möjligt. Skaffar du en avloppslösning från BAGA får du en produkt som ligger i teknisk framkant och som testats och verkligen fungerar under svenska förhållanden. Det avloppsvatten som lämnar ditt hus innehåller minimala halter av föroreningar och bakterier.

Du får en lägre totalkostnad, bland annat tack vare minskat behov av schakt- och grävarbete, mycket litet underhållsbehov och en flexibilitet som möjliggör komplettering av anläggningen t.ex. vid ändrad skyddsnivå i området . Du tar ansvar för hushållets och grannarnas hälsa och miljön genom att göra vad du kan för att förbättra förutsättningarna för kommande generationer. Av oss får du dessutom  långa, trygga garantier och serviceavtal som faktiskt betyder något.

iStock_000014873703Large