slamavskiljarel_576px

BAGA Slamavskiljare

Vi har marknadenss effektivaste slamavskiljare. Det kanske låter storvulet men det är faktiskt sant. Det är dessutom ingen liten skillnad mot andra slamavskiljare. Titta på jämförelsen nedan så ser du att BAGA slamavskiljare är upp till 60 gånger effektivare än motsvarande avskiljare. BAGAs patenterade slamavskiljare arbetar efter en helt egen princip vilket ger unika egenskaper där slamflykten ut från slamavskiljaren knappt är mätbar. Den stora fördelen är naturligtvis att så lite slam som möjligt kommer ut i efterföljande bäddar med risk för igensättning men konstruktionen ger också en hel del andra fördelar såsom möjlighet till pumpning direkt från slamavskiljarens inbyggda pumprunn, inblandning av flockningsmedel direkt i slamavskiljare mm.

Överlägsen funktion
Slamavskiljarens förmåga att förhindra slamflykt avgör hur bra och hur länge den efterföljande reningen kommer att fungera. BAGAs slamavskiljare arbetar efter en unik princip där den slamavskiljande funktionen uppnås av att vattnet med inkommande slam leds ner i avskiljaren för att sedan ledas uppåt över en mycket stor yta. Gravitationen och den låga vattenhastigheten gör att slammet inte följer med när vattnet stiger uppåt.

slamflykt

Alla slamavskiljare testas av RISE (f.d. SP) där 300 l vatten med plastpartiklar representerar slam. För godkännande medges Max. tillåten slamflykt: 5 g. Medelvärde övriga fabrikat: 3 g. Medelvärde BAGA: 0,05 g.

Lågbyggd
De mindre storlekarnas nya lågbyggda utförande innebär att du kan erbjuda alla dina kunder en trygg BAGA-lösning; oavsett om tomtens grundvattennivå är hög eller det finns berg nära markytan. Fördelarna för dig är sänkta kostnader tack vare snabbare installation och mindre grävningsarbete.

Integrerad pumpbrunn
BAGAs slamavskiljare har integrerad pumpbrunn. Att slippa installera en extra brunn är fördelaktigt på flera sätt: dels sänks kostnaderna för grävarbete, dels underlättas arbetet med installationen och dels innebär det mindre åverkan på tomten. Dessutom ger en integrerad lösning minimerad risk för kostsamma problem under jord.sa_576pxStandardstorlekar från 1,2 till 9 
BAGA levererar slamavskiljare i flera storlekar – från 1,2 till 9 m³ som standard. Utöver detta erbjuder vi specialkonstruktioner för specifika behov.