Patenterad fosforreduktion

En av de värsta bovarna i utsläpp till naturen från små avlopp är Fosfor (P). Fosfor bidrar till övergödning av hav och sjöar och är ett av de ämnen man vill minimera vid avloppsrening. Reduktion av kväve är också till nytta för miljön. När man förfäller fosfor avlastar man efterföljande rening organiskt med över 50 % vilket möjliggör en effektiv reduktion av kväve i markbädden, upp till 65 %. Denna reduktion av kväve får man inte om man väljer att ta fosforn i en fosforfälla efter bädden.easy_g4

Vid hög skyddsnivå krävs någon form av kemisk reningsteknik för att klara av fosforkravet på 90 % reduktion. BAGAs avloppsanläggningar uppnår 99 % (BAGA Easy) resp. 97 % (bioTank). En förutsättning för detta och vår lösning på problemet är att vi redan i slamavskiljaren uppnår 90 % reduktion av fosfor genom förfällning, vilket vi är ensamma om när det gäller små avlopp! Därefter tar efterföljande polersteg (bädd eller bioreaktor) hand om resterande mängder.

Det här är vi ensamma om på marknaden!