länken _mellan_576pxLänken mellan vatten och avlopp

Alla som har enskilt avlopp har också eget vatten. Det här hänger ihop, det vatten som kommer in i huset påverkar avloppet. Kanske har du en avloppslösning som inte fungerar på grund av ditt vattens egenskaper. Eller så är du nöjd med ditt avlopp, men har för kalkrikt vatten. Då kan du få hjälp av vattenspecialist och göra vattnet mjukare, men kanske på bekostnad av att avloppssystemet reagerar. Du hör själv, det behövs en aktör som länkar samman vatten och avlopp och skapar smidiga helhetslösningar. Det kan vi på BAGA och lanserar nu vårt vattenfiltersortiment.biotank_576px

Kontakta oss så ger våra vattenreningsspecialister dig personlig rådgivning, antingen via telefon eller tidsbokade hembesök. Vi gör därefter de undersökningar och tar de prov vi behöver för att se vad problemet är, sedan återkommer vi med en lämplig lösning. När allt är installerat har du både ett bra vatten och ett optimerat avloppssystem.

avloppsanläggningar_576px

Vid lanseringen har vi tänkt på samma sätt som när det gäller våra avloppssystem. Vi letar inte efter färdiga koncept utomlands, utan utvecklar egna produkter som är tekniskt bättre än de som finns på marknaden. Har du enskilt avlopp vill du till exempel belasta det med så lite vatten som möjligt. Vi har tagit fram lösningar som minimerar vattenanvändningen.