easy_576px

BAGA Easy – markbaserade avloppsanläggningar för hög skyddsnivå

BAGA Easy ger renast tänkbara avloppsvatten tack vare två fantastiska uppfinningar. Dels vår slamavskiljare som är 60 gånger mer effektiv än genomsnittet. Dels sättet som vi kemfäller på i tanken – rätt mängd på rätt plats. Detta ger dig och din familj en totallösning för ert avloppsvatten där du med stolthet bidrar till en bättre närmiljö och friskare hav.

Du får en lösning för kommande decennier som kräver minimalt underhåll och framförallt inga utbyten av tunga fosforfällor som kräver ingrepp i din trädgård. Samma beprövade teknik används för såväl ett som flera hushåll, endast storleken justeras. 10 års processgaranti är standard – för din och miljöns trygghet.

  • BAGA slamavskiljare och bioModuler garanterar att bädden inte sätter igen!
  • Bästa miljö & hälsoskydd – rent på riktigt
  • Billig och enkel att äga

easy_576px

BAGA Easy med 16 m2 infiltrations- eller markbädd överträffar kraven för hög skyddsnivå i Sverige.
BAGA Easy består av en slamavskiljare med reningsutrustning och styrskåp efterföljt av antingen en infiltrations- eller markbädd. För ett hushåll ger vårt biomodulskoncept en kompakt bädd på 16 m2. Bädden anläggs antingen som infiltration eller markbädd beroende på markförhållandena vid din fastighet.

easy_576px

Syrebrist och slamflykt är den vanligaste orsaken till att infiltrationer och markbäddar sätter igen och får försämrad reningskapacitet. BAGA slamavskiljare tillsammans med BAGA bioModuler garanterar att bädden inte sätter igen.
BioModulernas öppna konstruktion innebär att det viktiga syret effektivt kommer i kontakt med den biologiska massan som lever på dess yta. Det ger bästa möjliga miljö för de nedbrytande bakterierna och förhindrar risken för igensättning. Spridarplattorna ökar i sin tur den biologiska nedbrytningskapaciteten genom att fördela vattnet över bädden eller infiltrationsytan. Tillväxten av biomassa sker i bioModuler och spridarplattor i stället för i sand och makadam vilket optimerar syresättningen och ger ett avsevärt bättre renat vatten.

En av förutsättningarna för att förhindra igensättning är att så lite slam som möjligt hamnar i bädden.
BAGAs patenterade slamavskiljare arbetar efter en unik princip vilket ger helt unika egenskaper där slamflykten ut från slamavskiljaren knappt är mätbar. BAGA Easy innefattar ett säkerhetsfilter som extra trygghet vid oförutsedda processstörningar, något som konkurrerande minireningsverk saknar.

slamflykt

Alla slamavskiljare testas av RISE (f.d. SP) där 300 l vatten med plastpartiklar representerar slam. För godkännande medges Max. tillåten slamflykt: 5 g. Medelvärde övriga fabrikat: 3 g. Medelvärde BAGA: 0,05 g.