bäddar_576px

Bäddar som inte sätter igen

Markbaserad rening med infiltration eller markbäddar är ett beprövat och effektivt sätt att rena avloppsvatten. Det största problemet med bäddar är igensättningsrisken. På BAGA använder vi bioModuler i kombination med spridarplattor för att bygga upp våra bäddar. BAGA slamavskiljare tillsammans med BAGA biomoduler garanterar att bädden inte sätter igen. Ett koncept som visat en osviklig driftsäkerhet och reningskapacitet vilket gör att vi med gott samvete kan säga att bäddar uppbyggda med bioModuler och spridarplattor tillsammans med BAGA slamavskiljare helt enkelt inte sätter igen.

effektiv_576

 

BAGA bioModuler med spridarplattor är ett komplett, lättmonterat och mycket effektivt system för infiltrationer och markbäddar. Systemet byggs upp runt våra bioModuler som tillsammans med spridarplattor bildar den perfekta miljön för biologisknedbrytning av avloppsvatten.

Överlägsen syresättning

Syrebrist och slamflykt är den vanligaste orsaken till att infiltrationer och markbäddar sätter igen och får försämrad reningskapacitet. BAGA slamavskiljare tillsammans med BAGA biomoduler garanterar att bädden inte sätter igen. BioModulernas konstruktion innebär att det viktiga syret kan strömma fritt genom hela bäddens längd utan att stoppas av geotextil eller liknande som lätt sätts igen. biomodul_spridarplattor_luft_576

Spridarplattorna ökar i sin tur den biologiska nedbrytningskapaciteten genom att fördela vattnet över bädden eller infiltrationsytan.Biomassan lyfts från sand- och makadamlagret så att syresättningen optimeras. Det ger ett bättre renat vatten samtidigt som spridarplattorna kräver mindre grävarbete och avsevärt ökar den biologiska reningen.

 

baga_platta_1080_03

Se filmen om markbaserad rening. Vi gräver upp en bädd som varit i bruk i 10 år.