Ladda hem anvisningar

 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH MINIRENINGSVERK
BAGA BDT
BAGA BDT – broschyr
BDT slamavskiljare – datablad
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Solo
BAGA Solo – broschyr
BAGA Solo – Installationsanvisning
BAGA Solo – Drift och underhåll

BAGA Effektiv
BAGA Effektiv – broschyr
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Slamavskiljare – läggningsanvisningar
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Easy
BAGA Easy G4 – broschyr
BAGA Easy G4 – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – drift och underhåll
BAGA Easy G3 – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 3-6 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA Easy Kompaktbädd
BAGA Easy kompaktbädd – broschyr
BAGA Easy kompaktbädd – Installationsanvisning

Minireningsverk bioTank
BAGA Easy/biotank G4 – broschyr
BAGA bioTank G4 – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – drift och underhåll
BAGA bioTank G3 – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 3-4 hh – installationsanvisningar
BAGA BioTank G4 – 5-6 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA Marin
BAGA Marin reningsverk för båtbottentvätt – broschyr

BAGA XL
BAGA XL större reningsverk – broschyr


SLAMAVSKILJARE
Slamavskiljare – broschyr
Slamavskiljare 2m3 – broschyr
Slamavskiljare BDT -datablad
Slamavskiljare – läggningsanvisningar
Biomoduler – läggningsanvisningar
Pumppaket – installationsanvisning


INFILTRATION / MARKBÄDDAR / BIOMODULER
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar
Manifolder – broschyr
Tät markduk – montering
Perkolationsprov – Instruktion


BAGA Valett toalettsystem
BAGA Valett – produktblad
BAGA Valett – Installationsanvisningar


Källsorterat avlopp
Källsorterat avlopp – broschyr


VATTENFILTER

BAGA Soft-serien
BAGA Soft-serien – broschyr
BAGA Soft BX1  – installations och användarmanual
BAGA Soft BX1_- Gen 2  – installations och användarmanual
BAGA Soft BX1 – tekniska data
BAGA Soft BX1_- Gen 2  – tekniska data
BAGA Soft BX2 – installations och användarmanual
BAGA Soft BX2_- Gen 2  – installations och användarmanual
BAGA Soft BX2 – tekniska data
BAGA Soft BX2_- Gen 2  – tekniska data

BAGA Aqua-serien
BAGA Aqua serien – broschyr
BAGA Aqua serien- installations och användarmanual
BAGA Aqua – tekniska data


BAGA UV
BAGA UV-ST123 – produktblad
BAGA UV ST123 – installations och användarmanual
BAGA UV ST123 – tekniska data

BAGA RO
BAGA RO-50 – produktblad
BAGA RO-50 – installations och användarmanual
BAGA RO-50 – tekniska data


Hydroforer
Hydrofor – broschyr
Hydrofor – installations och användarmanual
Hydrofor – tekniska data


Luftinjektor
Luftinjektor- produktblad


Vattenanalyser
Vattenanalyser- broschyr


Blanketter – formulär
Installationsintyg vattenfilter

 

 

 

PUMPAR

GC 07A – datablad
GC 07A – Drift och skötselinstruktioner

Skärande avloppspumpar
GD – datablad
GD – Drift och skötselinstruktioner

GS-15 – Broschyr
GS-15 – Drift och skötselinstruktioner

Grund- och gråvattenpumpar
BPS – Datablad
BPS – Drift och skötselinstruktioner

BAV – Datablad
BAV – Drift och skötselinstruktioner

BAH – Datablad
BAH – Drift och skötselinstruktioner

BCV – Datablad
BCV – Drift och skötselinstruktioner

JK – Datablad
JK – Drift och skötselinstruktioner

Dränvattenpumpar
DSPK – Datablad
DSPK – Drift och skötselinstruktioner

Länspumpar
SD – Datablad
SD – Drift och skötselinstruktioner

Torrsugningspumpar
SR – Datablad
SR – Drift och skötselinstruktioner

Syrafasta pumpar
SB – Datablad
SB – Drift och skötselinstruktioner

PUMPSTATIONER
Pumpstationer – Broschyr
Drift och skötselinstruktioner för pumpstationer


AUTOMATIK
BGSM larm och övervakningssystem – Datablad
BLS larmenhet – Datablad
Larm hög nivå – Datablad

BN1 Pumpautomatik – Datablad
BN2 Pumpautomatik – Datablad
BNT Pumpautomatik – Datablad
BNT Bruksanvisning – Datablad

Nivågivare Vertical Master
Nivåvippa NV – Datablad
Injustering nivåvippor

Tryckgivare
PME tryckgivare


TILLBEHÖR
Pumppaket – Installationsanvisning
Manifolder – Datablad
Förankringsduk – Installationsanvisning
Tät markduk – montering


VESTFOLD PRODUKTER
Programvara
Dimensioneringsprogram GOSS, för fett- och oljeavskiljare
Manual – GOSS dimensioneringprogram

Broschyrer
Fettavskiljare
Oljeavskiljare
Sluten tank

Översättningstabeller
Fettavskiljare VPI – ACO TTM
Fettavskiljare VPI – Bia Härdplast
Fettavskiljare VPI – Wawin

Oljeavskiljare VPI – ACO TTM
Oljeavskiljare VPI – Bia Härdplast
Oljeavskiljare VPI – Wawin

Skötselinstruktioner
Fettavskiljare fk4 / fk10
Fettavskiljare markförlagda
Oljeavskiljare
Läggnings- och transportinstruktioner för Glasfibertankar

CE Certifikat
Fettavskiljare
Oljeavskiljare


RITNINGAR
Anläggningsritningar


BLANKETTER
Installationsintyg
Driftsjournal
Protokoll för egenkontroll BAGA Easy
Protokoll för egenkontroll BAGA Easy G4
protokoll för egenkontroll BAGA BioTank
protokoll för egenkontroll BAGA BioTank G4


CE-DOKUMENT
BAGA Easy
BAGA Easy med biotank
BAGA slamavskiljare
Pumpar
Automatikskåp


ÖVRIGA DOKMENT OCH PUBLIKATIONER
Små avlopp ska vara enkla – JTI
Gemensamma avlopp – JTI
Test av slamavskiljare – SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)
Länsstyrelsernas stora test av reningsverk
Broschyr serviceavtal