Ladda hem anvisningar

 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH MINIRENINGSVERK
BAGA BDT
BAGA BDT – broschyr
BDT slamavskiljare – datablad
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Solo
Solo – datablad
BAGA Solo – installationsanvisning
BAGA Solo – drift och underhåll

BAGA Effektiv
BAGA Effektiv – broschyr
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Slamavskiljare – läggningsanvisningar
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Easy
BAGA Easy G4 – broschyr
BAGA Easy G4 – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – drift och underhåll
BAGA Easy G4 – 3-6 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA Easy G3 – installationsanvisningar

BAGA Easy Kompaktbädd
BAGA Easy kompaktbädd – broschyr
BAGA Easy kompaktbädd – Installationsanvisning

Minireningsverk bioTank
BAGA Easy/biotank G4 – broschyr
BAGA bioTank G4 – 1 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 2 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 1-2 hh – drift och underhåll
BAGA bioTank G4 – 3-4 hh – installationsanvisningar
BAGA BioTank G4 – 5-6 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA bioTank G3 – installationsanvisningar

BAGA Marin
BAGA Marin reningsverk för båtbottentvätt – broschyr

Större reningsverk
Större reningsverk – broschyr

BAGA XL
BAGA XL större reningsverk – broschyr


SLAMAVSKILJARE
Slamavskiljare – broschyr
Slamavskiljare 2m3 – broschyr
Slamavskiljare BDT -datablad
Slamavskiljare – läggningsanvisningar
Biomoduler – läggningsanvisningar
Pumppaket – installationsanvisning


INFILTRATION / MARKBÄDDAR / BIOMODULER
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar
Manifolder – broschyr
Tät markduk – montering
Perkolationsprov – instruktion


BAGA Valett toalettsystem
BAGA VaLett – produktblad
BAGA VaLett – installationsanvisningar
BAGA VaLett – användarmanual


Källsorterat avlopp
Källsorterat avlopp – broschyr


VATTENFILTER

BAGA Soft-serien
BAGA Soft-serien – broschyr
BAGA Soft BX1  – installations- och användarmanual
BAGA Soft BX1_- Gen 2 – installations- och användarmanual
BAGA Soft BX1 – tekniska data
BAGA Soft BX1_- Gen 2 – tekniska data
BAGA Soft BX2 – installations- och användarmanual
BAGA Soft BX2_- Gen 2 – installations- och användarmanual
BAGA Soft BX2 – tekniska data
BAGA Soft BX2_- Gen 2 – tekniska data

BAGA Aqua-serien
BAGA Aqua serien – broschyr
BAGA Aqua serien- installations- och användarmanual
BAGA Aqua – tekniska data


BAGA UV
BAGA UV-ST321 – produktblad
BAGA UV ST321 – installations- och användarmanual
BAGA UV ST741 – installations- och användarmanual
BAGA UV ST321 – tekniska data

BAGA RO
BAGA RO-50 – produktblad
BAGA RO-50 – installations- och användarmanual
BAGA RO-50 – tekniska data


Hydroforer
Hydrofor – broschyr
Hydrofor – installations- och användarmanual
Hydrofor – tekniska data


Luftinjektor
Luftinjektor – produktblad


Vattenanalyser
Vattenanalyser – broschyr


Blanketter – formulär
Installationsintyg vattenfilter

 

 

 

PUMPAR

GC 07A – datablad
GC 07A – Drift och skötselinstruktioner

Skärande avloppspumpar
GD – datablad
GD – drift och skötselinstruktioner

GS-15 – broschyr
GS-15 – drift och skötselinstruktioner

Grund- och gråvattenpumpar
BPS – datablad
BPS – drift och skötselinstruktioner

BAV – datablad
BAV – drift och skötselinstruktioner

BAH – datablad
BAH – drift och skötselinstruktioner

BCV – datablad
BCV – drift och skötselinstruktioner

JK – datablad
JK – drift och skötselinstruktioner

Dränvattenpumpar
DSPK – datablad
DSPK – drift och skötselinstruktioner

Länspumpar
SD – datablad
SD – drift och skötselinstruktioner

Torrsugningspumpar
SR – datablad
SR – drift och skötselinstruktioner

Syrafasta pumpar
SB – datablad
SB – drift och skötselinstruktioner

PUMPSTATIONER
Pumpstationer – broschyr
Drift och skötselinstruktioner för pumpstationer


AUTOMATIK
BGSM larm och övervakningssystem – datablad
BLS larmenhet – datablad
Larm hög nivå – datablad

BN1 Pumpautomatik – datablad
BN2 Pumpautomatik – datablad
BNT Pumpautomatik – datablad
BNT Bruksanvisning – datablad

Nivågivare Vertical Master
Nivåvippa NV – datablad
Injustering nivåvippor

Tryckgivare
PME tryckgivare


TILLBEHÖR
Pumppaket – installationsanvisning
Manifolder – datablad
Förankringsduk – installationsanvisning
Tät markduk – montering


VESTFOLD PRODUKTER
Programvara
Dimensioneringsprogram GOSS, för fett- och oljeavskiljare
Manual – GOSS dimensioneringprogram

Broschyrer
Fettavskiljare
Oljeavskiljare
Sluten tank

Översättningstabeller
Fettavskiljare VPI – ACO TTM
Fettavskiljare VPI – Bia Härdplast
Fettavskiljare VPI – Wawin

Oljeavskiljare VPI – ACO TTM
Oljeavskiljare VPI – Bia Härdplast
Oljeavskiljare VPI – Wawin

Skötselinstruktioner
Fettavskiljare fk4 / fk10
Fettavskiljare markförlagda
Oljeavskiljare
Läggnings- och transportinstruktioner för glasfibertankar

CE Certifikat
Fettavskiljare
Oljeavskiljare


SERVICE & SUPPORT
Avtal eftermarknad – broschyr


RITNINGAR
Anläggningsritningar


BLANKETTER
Installationsintyg
Driftsjournal
Protokoll för egenkontroll BAGA Easy
Protokoll för egenkontroll BAGA Easy G4
protokoll för egenkontroll BAGA BioTank
protokoll för egenkontroll BAGA BioTank G4


CE-DOKUMENT
BAGA Easy
BAGA Easy med biotank
BAGA slamavskiljare
Pumpar
Automatikskåp


ÖVRIGA DOKMENT OCH PUBLIKATIONER
Uppgradering av BAGA-anläggningar
Små avlopp ska vara enkla – JTI
Gemensamma avlopp – JTI
Test av slamavskiljare – SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)
Länsstyrelsernas stora test av reningsverk
Broschyr serviceavtal