Ladda hem anvisningar

 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH MINIRENINGSVERK
BAGA BDT
BAGA BDT – broschyr
BDT slamavskiljare – datablad
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Solo
BAGA Solo – broschyr
BAGA Solo – Installationsanvisning
BAGA Solo – Drift och underhåll

BAGA Effektiv
BAGA Effektiv – broschyr
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Slamavskiljare – läggningsanvisningar
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Easy
BAGA Easy G4 – broschyr
BAGA Easy G4 – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – drift och underhåll
BAGA Easy G3 – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 3-6 hh – installationsanvisningar

BAGA Easy Kompaktbädd
BAGA Easy kompaktbädd – broschyr

Minireningsverk bioTank
BAGA Easy/biotank G4 – broschyr
BAGA bioTank G4 – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – drift och underhåll
BAGA bioTank G3 – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 3-4 hh – installationsanvisningar
BAGA BioTank G4 – 5-6 hh – installationsanvisningar

BAGA Marin
BAGA Marin reningsverk för båtbottentvätt – broschyr

BAGA XL
BAGA XL större reningsverk – broschyr


SLAMAVSKILJARE
Slamavskiljare – broschyr
Slamavskiljare 2m3 – broschyr
Slamavskiljare BDT -datablad
Slamavskiljare – läggningsanvisningar
Biomoduler – läggningsanvisningar
Pumppaket – installationsanvisning


INFILTRATION / MARKBÄDDAR / BIOMODULER
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar
Manifolder – broschyr
Tät markduk – montering
Perkolationsprov – Instruktion


BAGA Valett toalettsystem
BAGA Valett – produktblad
BAGA Valett – Installationsanvisningar


Källsorterat avlopp
Källsorterat avlopp – broschyr


VATTENFILTER

BAGA Soft-serien
BAGA Soft-serien – broschyr
BAGA Soft BX1  – installations och användarmanual
BAGA Soft BX1 – tekniska data
BAGA Soft BX2 – installations och användarmanual
BAGA Soft BX2 – tekniska data

BAGA Aqua-serien
BAGA Aqua serien – broschyr
BAGA Aqua serien- installations och användarmanual
BAGA Aqua – tekniska data


BAGA UV
BAGA UV-ST123 – produktblad
BAGA UV ST123 – installations och användarmanual
BAGA UV ST123 – tekniska data

BAGA RO
BAGA RO-50 – produktblad
BAGA RO-50 – installations och användarmanual
BAGA RO-50 – tekniska data


Hydroforer
Hydrofor – broschyr
Hydrofor – installations och användarmanual
Hydrofor – tekniska data


Luftinjektor
Luftinjektor- produktblad


Vattenanalyser
Vattenanalyser- broschyr


Blanketter – formulär
Installationsintyg vattenfilter

 

 

 

PUMPAR

GC 07A – datablad
GC 07A – Drift och skötselinstruktioner

Skärande avloppspumpar
GD – datablad
GD – Drift och skötselinstruktioner

GS-15 – Broschyr
GS-15 – Drift och skötselinstruktioner

Grund- och gråvattenpumpar
BPS – Datablad
BPS – Drift och skötselinstruktioner

BAV – Datablad
BAV – Drift och skötselinstruktioner

BAH – Datablad
BAH – Drift och skötselinstruktioner

BCV – Datablad
BCV – Drift och skötselinstruktioner

JK – Datablad
JK – Drift och skötselinstruktioner

Dränvattenpumpar
DSPK – Datablad
DSPK – Drift och skötselinstruktioner

Länspumpar
SD – Datablad
SD – Drift och skötselinstruktioner

Torrsugningspumpar
SR – Datablad
SR – Drift och skötselinstruktioner

Syrafasta pumpar
SB – Datablad
SB – Drift och skötselinstruktioner

PUMPSTATIONER
Pumpstationer – Broschyr
Drift och skötselinstruktioner för pumpstationer


AUTOMATIK
BGSM larm och övervakningssystem – Datablad
BLS larmenhet – Datablad
Larm hög nivå – Datablad

BN1 Pumpautomatik – Datablad
BN2 Pumpautomatik – Datablad
BNT Pumpautomatik – Datablad
BNT Bruksanvisning – Datablad

Nivågivare Vertical Master
Nivåvippa NV – Datablad
Injustering nivåvippor

Tryckgivare
PME tryckgivare


TILLBEHÖR
Pumppaket – Installationsanvisning
Manifolder – Datablad
Förankringsduk – Installationsanvisning
Tät markduk – montering


VESTFOLD PRODUKTER
Programvara
Dimensioneringsprogram GOSS, för fett- och oljeavskiljare
Manual – GOSS dimensioneringprogram

Broschyrer
Fettavskiljare
Oljeavskiljare
Sluten tank

Översättningstabeller
Fettavskiljare VPI – ACO TTM
Fettavskiljare VPI – Bia Härdplast
Fettavskiljare VPI – Wawin

Oljeavskiljare VPI – ACO TTM
Oljeavskiljare VPI – Bia Härdplast
Oljeavskiljare VPI – Wawin

Skötselinstruktioner
Fettavskiljare fk4 / fk10
Fettavskiljare markförlagda
Oljeavskiljare
Läggnings- och transportinstruktioner för Glasfibertankar

CE Certifikat
Fettavskiljare
Oljeavskiljare


RITNINGAR
Anläggningsritningar


BLANKETTER
Installationsintyg
Driftsjournal
Protokoll för egenkontroll BAGA Easy
protokoll för egenkontroll BAGA BioTank


CE-DOKUMENT
BAGA Easy
BAGA Easy med biotank
BAGA slamavskiljare
Pumpar
Automatikskåp


ÖVRIGA DOKMENT OCH PUBLIKATIONER
Små avlopp ska vara enkla – JTI
Gemensamma avlopp – JTI
Test av slamavskiljare – SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)
Länsstyrelsernas stora test av reningsverk
Broschyr serviceavtal