Ladda hem anvisningar

 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH MINIRENINGSVERK
BAGA BDT
BAGA BDT – broschyr
BDT slamavskiljare – datablad
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Solo
BAGA Solo – datablad
BAGA Solo – installationsanvisning
BAGA Solo – installationsanvisning – optioner
BAGA Solo – drift och underhåll

BAGA Effektiv
BAGA Effektiv – broschyr
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Slamavskiljare – installationsanvisningar
Slamavskiljare – drift och underhåll
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Easy
BAGA Easy G4 – broschyr
BAGA Easy G4 – 1 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 2 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 1-2 hh – drift och underhåll
BAGA Easy G4 – 3-6 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA Easy Kompaktbädd
BAGA Easy kompaktbädd – broschyr
BAGA Easy kompaktbädd – Installationsanvisning

Minireningsverk bioTank
BAGA Easy/biotank G4 – broschyr
BAGA bioTank G4 – 1 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 2 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 1-2 hh – drift och underhåll
BAGA bioTank G4 – 3-4 hh – installationsanvisningar
BAGA BioTank G4 – 5-6 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA Marin
BAGA Marin reningsverk för båtbottentvätt – broschyr

Större reningsverk
Större reningsverk – broschyr

BAGA XL
BAGA XL större reningsverk – broschyr


SLAMAVSKILJARE
Slamavskiljare – broschyr
Slamavskiljare 2m3 – broschyr
Slamavskiljare BDT -datablad
Slamavskiljare – installationsanvisningar
Slamavskiljare – drift och underhåll
Biomoduler – läggningsanvisningar
Pumppaket – installationsanvisning


INFILTRATION / MARKBÄDDAR / BIOMODULER
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar
Manifolder – broschyr
Tät markduk – montering
Perkolationsprov – instruktion


BAGA Valett toalettsystem
BAGA VaLett – produktblad
BAGA VaLett – installationsanvisningar
BAGA VaLett – användarmanual


Källsorterat avlopp
Källsorterat avlopp – broschyr


Slutna tankar
Slutna tankar – produktblad


Oljeavskiljare
Oljeavskiljare – broschyr
Oljeavskiljare – drift & underhållsmanual
Läggnings- och transportinstruktioner för glasfibertankar
GOSS dimensioneringsprogram för fett- och oljeavskiljare


Fettavskiljare
Fettavskiljare – broschyr
Fettavskiljare fk4 / fk10 – drift & skötselinstruktioner
Fettavskiljare markförlagda – drift & skötselinstruktioner


 

 

 

PUMPAR

Dränkbara avloppspumpar
ADL – datablad
ADL – Drift och skötselinstruktioner

Skärande avloppspumpar
GC 07A – datablad
GC 07A – Drift och skötselinstruktioner

GD – datablad
GD – drift och skötselinstruktioner

GS-15 – datablad
GS-15 – drift och skötselinstruktioner

Grund- och gråvattenpumpar
BPS – datablad
BPS – drift och skötselinstruktioner

BAV – datablad
BAV – drift och skötselinstruktioner

BAH – datablad
BAH – drift och skötselinstruktioner

BCV – datablad
BCV – drift och skötselinstruktioner

JK – datablad
JK – drift och skötselinstruktioner

Dränvattenpumpar
DSPK – datablad
DSPK – drift och skötselinstruktioner

Länspumpar
SD – datablad
SD – drift och skötselinstruktioner

Torrsugningspumpar
SR – datablad
SR – driftskotsel

Syrafasta pumpar
SB – datablad
SB – drift och skötselinstruktioner

TILLBEHÖR PUMPAR OCH PUMPSTATIONER
GD kopplingsfot

PUMPSTATIONER
Pumpstationer – broschyr
Drift och skötselinstruktioner för pumpstationer


AUTOMATIK
BGSM larm och övervakningssystem – datablad
BLS larmenhet – datablad
Larm hög nivå – datablad

BN1 Pumpautomatik – datablad
BN2 Pumpautomatik – datablad
BNT Pumpautomatik – datablad

Nivågivare
Nivåvippa NV – datablad
Injustering nivåvippor

Tryckgivare
PME tryckgivare


TILLBEHÖR
Manifolder – datablad
Förankringsduk – installationsanvisning
Förankring betong
Körbar tryckutjämningsplatta
Tät markduk – montering
Förhöjning BAGA Easy G4


SERVICE & SUPPORT
Avtal eftermarknad – broschyr


RITNINGAR
Anläggningsritningar


BLANKETTER
Installationsintyg
Driftsjournal
Driftsjournal slamavskiljare
Protokoll för egenkontroll BAGA Easy
Protokoll för egenkontroll BAGA BioTank
Protokoll för egenkontroll BAGA BioTank G4
Reklamation avlopp


CE-DOKUMENT
BAGA Easy
BAGA Easy med biotank
BAGA slamavskiljare
Pumpar
Automatikskåp
Fettavskiljare
Oljeavskiljare


ÖVRIGA DOKMENT OCH PUBLIKATIONER
Teknisk rapport –  markbaserad rening
Uppgradering av BAGA-anläggningar
Små avlopp ska vara enkla – JTI
Gemensamma avlopp – JTI
Test av slamavskiljare – SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)
Länsstyrelsernas stora test av reningsverk
Produktvalsaffisch
Fastighetsinformation
Entreprenörsinformation
Företagspresentation


Arkiv – äldre produkter
Produktarkiv