Ladda hem anvisningar

 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH MINIRENINGSVERK
BAGA BDT
BAGA BDT – broschyr
BDT slamavskiljare – datablad
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Solo
BAGA Solo – datablad
BAGA Solo – installationsanvisning
BAGA Solo – installationsanvisning – optioner
BAGA Solo – drift och underhåll

BAGA Effektiv
BAGA Effektiv – broschyr
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Slamavskiljare – läggningsanvisningar
Biomoduler – läggningsanvisningar

BAGA Easy
BAGA Easy G4 – broschyr
BAGA Easy G4 – 1 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 2 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 1-2 hh – drift och underhåll
BAGA Easy G4 – 3-6 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA Easy Kompaktbädd
BAGA Easy kompaktbädd – broschyr
BAGA Easy kompaktbädd – Installationsanvisning

Minireningsverk bioTank
BAGA Easy/biotank G4 – broschyr
BAGA bioTank G4 – 1 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 2 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 1-2 hh – drift och underhåll
BAGA bioTank G4 – 3-4 hh – installationsanvisningar
BAGA BioTank G4 – 5-6 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA Marin
BAGA Marin reningsverk för båtbottentvätt – broschyr

Större reningsverk
Större reningsverk – broschyr

BAGA XL
BAGA XL större reningsverk – broschyr


SLAMAVSKILJARE
Slamavskiljare – broschyr
Slamavskiljare 2m3 – broschyr
Slamavskiljare BDT -datablad
Slamavskiljare – läggningsanvisningar
Biomoduler – läggningsanvisningar
Pumppaket – installationsanvisning


INFILTRATION / MARKBÄDDAR / BIOMODULER
Slamavskiljare – broschyr
Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar
Manifolder – broschyr
Tät markduk – montering
Perkolationsprov – instruktion


BAGA Valett toalettsystem
BAGA VaLett – produktblad
BAGA VaLett – installationsanvisningar
BAGA VaLett – användarmanual


Källsorterat avlopp
Källsorterat avlopp – broschyr


Slutna tankar
Slutna tankar – produktblad


Oljeavskiljare
Oljeavskiljare – broschyr
Oljeavskiljare – drift & underhållsmanual
Läggnings- och transportinstruktioner för glasfibertankar
GOSS dimensioneringsprogram för fett- och oljeavskiljare


Fettavskiljare
Fettavskiljare – broschyr
Fettavskiljare fk4 / fk10 – drift & skötselinstruktioner
Fettavskiljare markförlagda – drift & skötselinstruktioner


VATTENFILTER

BAGA Soft-serien
BAGA Soft-serien – broschyr
BAGA Soft BX1  – installations- och användarmanual
BAGA Soft BX1_- Gen 2 – installations- och användarmanual
BAGA Soft BX1 – tekniska data
BAGA Soft BX1_- Gen 2 – tekniska data
BAGA Soft BX2 – installations- och användarmanual
BAGA Soft BX2_- Gen 2 – installations- och användarmanual
BAGA Soft BX2 – tekniska data
BAGA Soft BX2_- Gen 2 – tekniska data

BAGA Aqua-serien
BAGA Aqua serien – broschyr
BAGA Aqua serien- installations- och användarmanual
BAGA Aqua – tekniska data


BAGA UV
BAGA UV-ST321 – produktblad
BAGA UV ST321 – installations- och användarmanual
BAGA UV ST741 – installations- och användarmanual
BAGA UV ST321 – tekniska data

BAGA RO
BAGA RO-50 – produktblad
BAGA RO-50 – installations- och användarmanual
BAGA RO-50 – tekniska data


Hydroforer
Hydrofor – broschyr
Hydrofor – installations- och användarmanual
Hydrofor – tekniska data


Luftinjektor
Luftinjektor – produktblad


Vattenanalyser
Vattenanalyser – broschyr


Blanketter – formulär
Installationsintyg vattenfilter

 

 

 

PUMPAR

Dränkbara avloppspumpar
ADL – datablad
ADL – Drift och skötselinstruktioner

Skärande avloppspumpar
GC 07A – datablad
GC 07A – Drift och skötselinstruktioner

GD – datablad
GD – drift och skötselinstruktioner

GS-15 – datablad
GS-15 – drift och skötselinstruktioner

Grund- och gråvattenpumpar
BPS – datablad
BPS – drift och skötselinstruktioner

BAV – datablad
BAV – drift och skötselinstruktioner

BAH – datablad
BAH – drift och skötselinstruktioner

BCV – datablad
BCV – drift och skötselinstruktioner

JK – datablad
JK – drift och skötselinstruktioner

Dränvattenpumpar
DSPK – datablad
DSPK – drift och skötselinstruktioner

Länspumpar
SD – datablad
SD – drift och skötselinstruktioner

Torrsugningspumpar
SR – datablad
SR – driftskotsel

Syrafasta pumpar
SB – datablad
SB – drift och skötselinstruktioner

TILLBEHÖR PUMPAR OCH PUMPSTATIONER
GD kopplingsfot

PUMPSTATIONER
Pumpstationer – broschyr
Drift och skötselinstruktioner för pumpstationer


AUTOMATIK
BGSM larm och övervakningssystem – datablad
BLS larmenhet – datablad
Larm hög nivå – datablad

BN1 Pumpautomatik – datablad
BN2 Pumpautomatik – datablad
BNT Pumpautomatik – datablad

Nivågivare
Nivåvippa NV – datablad
Injustering nivåvippor

Tryckgivare
PME tryckgivare


TILLBEHÖR
Manifolder – datablad
Förankringsduk – installationsanvisning
Förankring betong
Körbar utjämningsplatta
Tät markduk – montering


SERVICE & SUPPORT
Avtal eftermarknad – broschyr


RITNINGAR
Anläggningsritningar


BLANKETTER
Installationsintyg
Driftsjournal
Protokoll för egenkontroll BAGA Easy
Protokoll för egenkontroll BAGA Easy G4
Protokoll för egenkontroll BAGA BioTank
Protokoll för egenkontroll BAGA BioTank G4
Reklamation avlopp


CE-DOKUMENT
BAGA Easy
BAGA Easy med biotank
BAGA slamavskiljare
Pumpar
Automatikskåp
Fettavskiljare
Oljeavskiljare


ÖVRIGA DOKMENT OCH PUBLIKATIONER
Teknisk rapport –  markbaserad rening
Uppgradering av BAGA-anläggningar
Små avlopp ska vara enkla – JTI
Gemensamma avlopp – JTI
Test av slamavskiljare – SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)
Länsstyrelsernas stora test av reningsverk
Företagspresentation


Arkiv – äldre produkter
Produktarkiv