Världsvattendagen den 22 mars

2019-03-22 12:11:58

Idag är det Världsvattendagen.

BAGAs produkter möjliggör ett hälsosamt dricksvatten och miljövänliga avloppslösningar för hushåll och samfälligheter. Det hänger ihop. Dricksvatten blir till avloppsvatten som blir till dricksvatten – allt hänger ihop i ett och samma kretslopp.