Studentprojekt på BTH

2019-02-07 16:11:20

Ett studentprojekt i samarbete med studenter på BTH startar upp angående en ny pumpstationsapplikation. Fem studenter kommer att arbeta med projektet. Projektet pågår t o m maj månad. Från vänster: Johan Djärv-Karltorp, Sebastian Köllander, Eric Skoglund, Axel Gehlin-Björnberg och Filip Ahlgren.