Världstoalettdagen den 19 november

2018-11-19 09:33:27

Idag är det Världstoalettdagen som handlar om att inspirera till åtgärder för att möta den globala sanitetskrisen. Läs om BAGAs toalettsystem VaLett som förbrukar mycket mindre vatten än vanliga toaletter och som möjliggör kretslopp.

BAGAs toalettsystem VaLett spolar med hjälp av ett skärsystem förbrukar mycket mindre vatten än vanliga toaletter, vilket är en fördel när man leder klosettvattnet till en sluten tank. Genom att separat leda klosettvattnet till en sluten tank ges möjlighet till kretslopp av näringsämnen som fosfor och kväve och man vill då inte transportera onödiga mängder vatten som fördyrar slamtömningen och ökar transporterna. Läs mer, BAGA VaLett.valett_liten_576px kopiera