Ny film – markbaserad rening

2018-03-20 09:30:01

Sverige och andra angränsande länder står inför utmaningen att minska övergödning av Östersjön. Enskilda avlopp utgör fortfarande en betydande miljö- och hälsorisk för människor och djur. BAGA utvecklar, levererar och supportar avloppslösningar anpassade för svenskt klimat och miljö – för vårt och kommande generationers välbefinnande. Nu har vi gjort en film om våra robusta och väl beprövade markbaserade anläggningar. Vi grävde upp en markbädd som använts i mer än tio år och filmade till och med inuti rören på bioModulen!

Se filmen

baga_film_markb_576px