Nytt smartare pumppaket

2018-01-26 07:38:50

– Vi har tagit fram ett nytt pumppaketet, som levereras för att klara max läggningsdjup på BAGA-tankar, för att entreprenören enkelt och direkt på plats ska kunna justera höjden om mindre läggningsdjup önskas.

Installatören slipper därmed att köpa ett separat förhöjningspaket till pumpen – det ingår i leveransen från början, säger Stefan Svensson, säljare och tillika expert på pumpstationer på BAGA:s huvudkontor i Karlskrona.

Alla slamavskiljare från BAGA är försedda med inbyggd pumpbrunn vilket möjliggör pumpning direkt från slamavskiljaren. En separat pumpbrunn behöver alltså inte anläggas. När slamavskiljaren förses med pumppaket fördelas vattnet jämnt ut i bädden, vilket förbättrar dess effektivitet och förlänger livslängden.pumppaket_300px