Vi stödjer Cancerfonden

2017-12-11 16:07:45

Ännu ett fartfyllt år för BAGA är snart till ända. I år skickar vi inga fysiska julkort eller julklappar utan väljer att skänka pengar till Cancerfonden. Omtanken går till alla, och i synnerhet till vår framlidne distriktsansvarige säljare Andreas, och hans familj.
cancerfonden