Bakteriefilter, 1 normalhushålluv-ljus_prodbild

 

 

 

 

 

 

BAGA UV-ljus – För ett friskt dricksvatten

Detta filter levererar ett friskt dricksvatten fritt från vattenburen smitta, genom en kemikaliefri desinfektionsmetod. BAGA UV är litet vilket gör det enkelt att installera i hemmet. Filtret larmar om det inte skulle fungera. En timer visar hela tiden hur låg tid det är till lampbyte.

Bakterier är idag det vanligaste kvalitetsproblemet i svenska brunnsvatten! Ett vatten innehållande mikroorganismer, bakterier, parasiter Cryptosporidium eller Giardia kan vara sjukdomsframkallande. BAGA UV är avsett att användas vid anmärkning gällande bakterier i en vattenanalys rapport eller vid behov av att förebygga problem pga. vattenburen smitta.

 

För detaljerad information avseende filtrets kapacitet och förutsättningar, se  Tekniska data.

 


BAGA rekommenderar att vattenanalys tas för att fastställa din vattenkvalitet.

Beställ vattenanalys