Effektiv Avloppsanläggning

BAGA Effektiv – avloppsanläggning

Avloppsanläggning 1-6 hushåll
Avloppspaket BDT + KL (bad, tvätt, disk + WC) med slamavskiljare och biomodulpaket för infiltration/markbädd

BAGA Effektiv avloppspaket består av en effektiv slamavskiljare med efterföljande bädd som byggs upp av paketets biomoduler med spridarplattor. Bädden anläggs som infiltration eller markbädd beroende på markbeskaffenheten där den installeras.

BAGAs nya teknik där biomodulerna läggs på spridarplattor ger en mycket effektiv rening samtidigt som bädden kan göras betydligt lägre än tidigare med stora besparingar i sand och grusmängd. Även slamavskiljaren kan nu fås i lågbyggt utförande vilket ger utökade möjligheter vid placering av anläggningen.

Alla slamavskiljare från BAGA är försedda med integrerad pumpbrunn vilket ger möjligheten att placera bädden långt ifrån eller ovanför slamavskiljaren.

BAGAs anläggningar har en generös process- och funktionsgaranti* som gäller i 10 år.

Slamavskiljare med infiltration är den vanligaste anläggningstypen som miljökontoren idag godkänner för ”Normal Skyddsnivå” Våra Effektiv anläggningar består av marknadens effektivaste slamavskiljare kombinerad med en bädd uppbyggd av biomoduler och spridarplattor. Du får en anläggning som kommer att fungera år ut och år in utan igensättningar eller driftstörningar. Systemet ger dig en unik flexibibltet som medger möjlighet att installera pumpning till bädden utan extra pumprunn. Du kan till och med konvertera anläggningen till reningsverk om reningskraven i ditt område skulle höjas.

Produktfördelar

  • Marknadens effektivaste slamavskiljare
  • Optimal syresättning av bioModulerna
  • Spar stora mängder sand och makadam

 

BAGAs slamavskiljare är testade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och har visat unika resultat. En provningsserie på fem separata test visade att slamflykten i princip är obefintlig och knappt mätbar. Ingen annan slamavskiljare är ens i närheten när det kommer till funktion. BAGAs avskiljningsteknik är patenterad, slamavskiljarna är CE-märkta och uppfyller samtliga miljökrav.