Järn-/partikelfilter+, 1 normalhushåll

 

prodbild_aqua_7cm

BAGA Aqua, modell BSN-10

BAGA Aqua, modell BSN-10 filtrerar partiklar, exempelvis oxiderat järn och mangan. Ofta behövs en syresättningshydrofor i kombination med luftinjektor för att optimera oxidationen och reducerar eventuell lukt av svavelväte.

Detta vattenfilter förebygger avlagringar samt missfärgningar orsakade av järn- och manganrikt brunnsvatten samt förhindrar utlösning av metall i husets ledningssystem exempelvis koppar.

Filtrerar oxiderat järn upp till 3mg/l. Lämpligt vid pH-värde >6,5.

För detaljerad information avseende filtrets kapacitet och förutsättningar, se Tekniska data.

 

 

 


BAGA rekommenderar att vattenanalys tas för att fastställa din vattenkvalitet.

Beställ vattenanalys