Anmälan, Serviceavtal, BAGA Easy med bädd eller biotank

 

Anläggningsadress:

Postnummer:

Ort: (Obligatorisk)

Fastighetsbeteckning:

Kommun:

Simkortsnummer: *

Typ av anläggning:
BAGA Easy med bädd BAGA Easy med biotank 

Version:
Generation 4 Generation 3 Annan 

Hur många hushåll är anläggningen dimensionerad för? (Obligatorisk)

Ditt namn:

Din E-post:

Fakturamottagare; Namn eller Företag:

Fakturaadress:

Postnummer (Fakturaadress):

Ort (Fakturaadress):

Kontaktperson:

Mobiltelefon: **

*Simkortsnummer finns i automatskåpet

**Till detta nummer skickas SMS från tjänsten F-SMS.

Genom att kryssa i rutan samtycker du till att BAGA lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

 

Kryssa i rutan för att verifiera att du inte är en sökrobot.

 

BAGAs personuppgiftsbehandling – samtycke

BAGA Water Technology, organisationsnummer 556445-5557, adress Torskorsvägen 3,37138 Karlskrona telefonnummer 0455616150 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?
BAGA samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med tecknande av avtal, köp av tjänst eller produkt samt för intresseanmälan av kommande tjänster. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, fastighetsuppgifter samt anläggning- och ärendehistorik.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Syftet med behandlingen är att BAGA skall kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser.

Utlämning av uppgifter
Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex serviceuppdrag och leveranser.

Läs mer om BAGAs personuppgiftsbehandling