Anmälan, Serviceavtal, BAGA Easy med bädd eller biotank

 

Anläggningsadress:

Postnummer:

Ort: (Obligatorisk)

Fastighetsbeteckning:

Kommun:

Simkortsnummer: *

Typ av anläggning:
BAGA Easy med bädd BAGA Easy med biotank 

Version:
Generation 4 Generation 3 Annan 

Hur många hushåll är anläggningen dimensionerad för? (Obligatorisk)

Ditt namn:

Din E-post:

Fakturamottagare; Namn eller Företag:

Fakturaadress:

Postnummer (Fakturaadress):

Ort (Fakturaadress):

Kontaktperson:

Mobiltelefon: **

*Simkortsnummer finns i automatskåpet

**Till detta nummer skickas SMS från tjänsten F-SMS.