Anmälan, Eftermarknadsavtal


OBS! – Nedanstående formulär är tillfälligt ur funktion – OBS!

Men för att anmäla eftermarknadsavtal kan ni skicka ett mail till: support@baga.se och där skriva in nedanstående nödvändiga information.
Vi ber om överseende för detta och arbetar för att formuläret ska vara i funktion så fort som möjligt.


 

Ni kan använda avloppet direkt efter att tanken/tankarna är fyllda med vatten samt elen inkopplad. Vid tecknande av avtal gör servicetekniker från BAGA injustering av flockningsmedel vid uppstartsbesök.

  • Flockmedel skall inte tillsättas innan BAGA har varit på plats
  • BAGA servicetekniker tar med sig flockmedel till uppstartsbesöket
  • BAGA servicetekniker fyller på flockmedel vid sina servicebesök

 

Jag beställer:                              Jag önskar offert på:*
Serviceavtal                        TillsynsavtalFunktionsavtal

 

*BAGA återkopplar med ett förslag på lämpligt avtal som passar er anläggning och behov. Klicka på ikonen till höger för att läsa mer om de olika alternativen.

Anläggningsadress:

Postnummer:

Ort: (Obligatorisk)

Fastighetsbeteckning:

Kommun:

Simkortsnummer: *

*Simkortsnummer finns i automatskåpet. Är 20 siffror långt och börjar på 894.

Typ av anläggning:
BAGA Easy med bäddBAGA biotankBAGA SoloPumpstation

Hur många hushåll är anläggningen dimensionerad för? (Obligatorisk)

Ditt namn:

Din E-post:

Fakturamottagare; Namn eller Företag:

Fakturaadress:

Postnummer (Fakturaadress):

Ort (Fakturaadress):

Kontaktperson:

Mobiltelefon: **

Övrig information (förre ägaren eller annat bra för BAGA att känna till):

**Till detta nummer skickas SMS från tjänsten F-SMS.

Genom att kryssa i rutan samtycker du till att BAGA lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt vår personuppgiftspolicy.

 

Kryssa i rutan för att verifiera att du inte är en sökrobot.

 

BAGAs personuppgiftsbehandling – samtycke

BAGA Water Technology, organisationsnummer 556445-5557, adress Torskorsvägen 3,37138 Karlskrona telefonnummer 0455616150 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?
BAGA samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med tecknande av avtal, köp av tjänst eller produkt samt för intresseanmälan av kommande tjänster. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, fastighetsuppgifter samt anläggning- och ärendehistorik.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Syftet med behandlingen är att BAGA skall kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser.

Utlämning av uppgifter
Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex serviceuppdrag och leveranser.

Läs mer om BAGAs personuppgiftsbehandling