Länken mellan vatten och avlopp

Det hänger ihop! Dricksvatten blir till avloppsvatten som blir till dricksvatten – allt hänger ihop i ett och samma kretslopp. BAGA har stor erfarenhet och kunskap om hur vattenreningsfilter och avloppsanläggningar fungerar och påverkar varandra. BAGA är ett tryggt val! årets_företagare